Orang Johor merupakan laman web rekod bebas dan terbuka. Ia adalah hasil usaha gabungan penglibatan individu dan kumpulan sukarelawan yang berusaha untuk membangunkan sumber pengetahuan rujukan orang ramai berkenaan Negeri Johor.

Anda boleh sentiasa berhubung dengan kami untuk:

  • Memberi sumbangan dalam pelbagai bentuk.
  • Memberi idea, komen dan cadangan.
  • Pertanyaan dan lain-lain.

Contact Details

Pejabat Urusan
– tiada –

Email: botalaboratory@gmail.com

Powered by

Bota Lab adalah syarikat persendirian tuan pengerusi yang banyak memberi sumbangan untuk menjalankan projek ini dari segi pembangunan laman web dan lain-lain urusan.

Send us a message!

Artikel Terkini

Penempatan Tradisional Kampung Parit Bugis Muar, Budaya Dan Adat Berkekalan

Kawasan ini dibuka pada tahun 1909 oleh orang Bugis yang diketuai oleh Daeng Saribut dan Daeng Abu Bakar dengan menanam getah.